Carnaval

Vrijdag is het carnaval!

Veel kinderen / volwassenen vinden het dan leuk om zich te verkleden en zo in stoet door de straten te trekken.  Dat wil niet zeggen dat we van iedereen verwachten dat even leuk te vinden! Kinderen die hier niet zoveel voor voelen, kunnen vanaf 15 u ook terecht in de opvangklas bij Wout/Hanne. We gaan daar op een andere, gezelligschappige manier de vakantie in!
Veel plezier iedereen en een fijne vakantie!

ouredrcotnact 1e lj

lerenlezen

Als je je zelfs dan nog zorgen maakt over de vorderingen van je kind :-) , dan ben je welkom op het oudercontact aanstaande donderdag om 16u30. Inschrijven kan via het lijstje aan de klasdeur. Ook met vragen over hoe je kind in de groep ligt, de overgang naar de lagere school, de eigenaardigheden van de eerste graad,… ben je welkom!
Eind januari, na het eerste rapport is er een oudercontact voor het 1e én het 2de leerjaar.

Klasbib?

bibDe leeshonger bij de kinderen is groot!
Om hier wat aan tegemoet te komen, kunnen de kinderen vanaf nu een boek ontlenen uit de klasbibliotheek om thuis in weg te dromen. Een nieuw boek kan pas in ruil voor het oude. Gelieve de zorg voor de boeken wat mee op te volgen! Veel leesplezier!

Re-Actie

Thuis wordt er her en der al geëxperimenteerd (cfr infra). Ook in de klas willen we een heuse kettingreactie maken. Daarvoor zijn we nog op zoek naar bruikbaar (kosteloos) materiaal: dingen die rollen, in beweging brengen, … Stel jezelf misschien de vraag of het (op een leuke manier) in een kettingreactie zou kunnen passen… en zo ja, dan is het bruikbaar. (oud fietswiel, conservenblikjes, oude tennisballen, stikstof :-) ,kapotte binnenbanden, enz. Materialen brengen in dit kader inspiratie!

Enquête rapport

Graag had ik jullie mening of je het rapport op papier of liever digitaal krijgt (kostenbesparend, milieuvriendelijker). Voor de ouders van de eerstejaars: er zijn in de loop van elke graad 4 rapporten, telkens in januari en juni. We bespreken de resultaten van deze korte enquête op de deelgroep. Gelieve 1 keuze aan te vinken (1 stem per ip-adres). (Deze enquête wordt ook op papier meegegeven aan kinderen zonder internetverbinding).

Het rapport digitaal of op papier?